RPA <br>

RPA - robotiseeritud äriprotsesside automatiseerimine ehk Ärirobot

arirobot

Miks kaasata Ärirobot (RPA)?

Ärirobot (RPA) annab konkurentsieelise hallates erinevaid äriprotsesse efektiivselt ühes kohas

 • tellimuste halduse automatiseerimine
 • projektiarvestuse automatiseerimine
 • tööülesannete digitaalne juhtimine
 • töökäskude digitaliseerimine
 • erinevate aktide digitaliseerimine
 • tööajaarvestuse automatiseerimine
 • müügiarvete automaatne loomine ja väljastamine
 • võlahalduse automatiseerimine
 • pangaliikumiste automatiseerimine
 • ostuarvete halduse automatiseerimine
 • klikipõhine äriprotsesside juhtimine:
 • hoolduskalendrite automatiseerimine
 • aruandluse automatiseerimine
 • pikemas perspektiivis kaob vajadus mitme erineva tarkvara ja Exceli-tabelite järele

Väärtustloov tööriist arvestab Sinu vajadusi

Sissejuurdunud dogmad, liigne bürokraatia, "nii on alati tehtud" suhtumine ei loo väärtust. Bevira katab kõik põhivajadused tasku-kohase hinnaga. Meie tiim loob lahendusi arvestades ka Sinu ettevõtte spetsiifilisi vajadusi.

Näide 1 - Raamatupidamine automaatseks
Toiduainete hulgimüüja Bimar OÜ vabanes 3-st kulukast ja aeganõudvast tööprotsessist, kus kõik takerdus liigse bürokraatia ja "nii on alati tehtud" hoiakute taha. Beviraga on äriprotsessid müügitellimusest kuni arveni ja kauba kättetoimetamiseni kõik automaatne ja paberivaba. See lõi vundamendi automatiseeritud raamatupidamisele. Ettevõte muutus olulisel määral efektiivsemaks, kasumlikumaks ja paranesid meeskondlikud suhted.
Näide 2 - Väljumine Eexceli-tabelitest
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ kasutas oma põhiprotsessides mitmeid exceleid, mille haldamine nõudis palju aega ja tööjõuressurssi. Beviraga koostöös töötati välja efektiivsemad äriprotsessid, kus pakendiseadusest tulenevalt töödeldakse kliendi poolt esitatud andmed automaatselt kuni müügiarve väljastamiseni. See andis võimaluse olulisel määral muuta raamatupidamise tööprotsessid kiiremaks, efektiivsemaks ja automaatsemaks. Ettevõtte kasv on efektiivne, s.t kulud ei kasva samas proportsioonis tuludega.
Näide 3 - Paberivaba logistika
Jahe- ja sügavkülmutatud kaupade logistikaettevõte Nordnet OÜ töötas enne Bevira kasutamist kui klassikaline logistikaettevõte - tööjõumahukad haldusprotsessid, liigne bürokraatia ja paberitöö. Beviraga on Nordneti finantskorraldus täielikult automatiseeritud, k.a personali- ja tööülesannete haldus, samuti tööajaarvestus, tarned klientidele ja kaupade üleandmine toimub mobiiliseadmega, mis annab võimaluse reaalajas fikseerida taaraliikumist, mittevastavuste haldust kui ka tõendada üleandmist.

Bevirat kasutavad